Ny sökning
PVG0041

Quality assurance for laboratory work in PhD-projects

PVG0041 Quality assurance for laboratory work in PhD-projects, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-10-01

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PVG0041 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%