Ny sökning
PVG0042

Questionnaire Design and Management

PVG0042 Questionnaire Design and Management, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-10

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PVG0042 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%