Ny sökning
PVG0043

How to write your first grant application

PVG0043 How to write your first grant application, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-11-07

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

There will be a pre-course assignment consisting of reading three "calls" In addition, there will be a voluntary written exercise after the course in which a mock grant application will be prepared by the students individually

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper