Ny sökning
PVG0045

Introduction to Python for data science

PVG0045 Introduction to Python for data science, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-02

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will take place in the form of distance learning using Zoom or a similar platform. The course consists of five full-day meetings comprised of lectures and computer exercises. In addition, the students are expected to do individual work before the start of the course and in between meetings.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik