Ny sökning
PVG0045

Introduction to Python for data science

PVG0045 Introduction to Python for data science, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-02

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVG0045 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%