Ny sökning
PVG0046

Survey methodology for questionnaire-based surveys

PVG0046 Survey methodology for questionnaire-based surveys, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-07-01

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

e course is composed of lectures/seminars (50 h) and self‐study (approximate 50 h).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper