Ny sökning
PVG0046

Survey methodology for questionnaire-based surveys

PVG0046 Survey methodology for questionnaire-based surveys, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-07-01

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PVG0046 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 30%