Ny sökning
PVG0047

One Health: concept, cases and methodology

PVG0047 One Health: concept, cases and methodology, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-24

Ämnen

Biomedicinsk vetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kursfakta

Ämne: Biomedicinsk vetenskap
Kurskod: PVG0047 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%