Ny sökning
PVS0108

Epigenetik och reproduktion

PVS0108 Epigenetik och reproduktion, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2014-01-08

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper