Ny sökning
PVS0134

GIS in Animal Science

PVS0134 GIS in Animal Science, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-04-12

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course consists of five half or whole-day meetings with lectures and computer exercises. In addition the students are expected to do individual work in between meetings. The students will bring their own computers to work on.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård