Ny sökning
PVS0136

Miljöpåverkan från husdjursproduktion

PVS0136 Miljöpåverkan från husdjursproduktion, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-05-26

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application: www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård