Ny sökning
PVS0137

Genomanalys

PVS0137 Genomanalys, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-06-27

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVS0137 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 55%