Ny sökning
PVS0141

Introduktion till bioinformatik

PVS0141 Introduktion till bioinformatik, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-11-29

Ämnen

Bioinformatik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The participants must bring own computers. The course will take place in the SLU campus Ultuna in Uppsala. Course application: by e-mail to course coordinator. The course is given jointly with the advanced course SLU-30254 Bioinformatics 15.0 HEC, and is part of the GS-VMAS Research School at SLU.

For application: https://www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik