Ny sökning
PVS0141

Introduktion till bioinformatik

PVS0141 Introduktion till bioinformatik, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-11-29

Ämnen

Bioinformatik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kursfakta

Ämne: Bioinformatik
Kurskod: PVS0141 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 70%