Ny sökning
PVS0147

Linear Models in Animal Breeding

PVS0147 Linear Models in Animal Breeding, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-09-05

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Each participants should bring a laptop with R already installed.
The students are expected to have some knowledge in linear regression and R basics before the course. These can be can be acquired through the pre‐course exercises.
Location: To be decided. Probably a conference venue north of Uppsala, e.g. Orsa Grönklitt.
In collaboration with NOVA University Network.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik