Ny sökning
PVS0149

Beef and lamb production systems and their impact on meat quality

PVS0149 Beef and lamb production systems and their impact on meat quality, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-19

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa