Ny sökning
PVS0150

Flow cytometry, cell analysis and sorting

PVS0150 Flow cytometry, cell analysis and sorting, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-19

Ämnen

Klinisk vetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Klinisk vetenskap
Kurskod: PVS0150 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%