Ny sökning
PVS0151

Sperm Quality Evaluation

PVS0151 Sperm Quality Evaluation, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-10-19

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

There will be a pre-course assignment consisting of reading the literature to prepare an oral presentation summarizing a particular method of sperm quality evaluation to the other students at the start of the course, plus a written critical evaluation of this method in the light of what they have learnt on the course.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper