Ny sökning
PVS0152

Basic course for cell culture

PVS0152 Basic course for cell culture, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course will be given in the framework of the "Cell for Life"
Infrastructure.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper