Ny sökning
PVS0153

Animal Assisted Intervention

PVS0153 Animal Assisted Intervention, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-12-04

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The week of lectures and practical work during 10 days are obligatory

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa