Ny sökning
PVS0154

Orthopaedic diagnostics in animals

PVS0154 Orthopaedic diagnostics in animals, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-07-09

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

There will be one week of lectures and practical work and one week of work for the literature study.

Application online at www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi