Ny sökning
PVS0155

Animal Welfare and the UN Sustainable Development Goals

PVS0155 Animal Welfare and the UN Sustainable Development Goals, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-09-28

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The week of physical meeting in Uppsala and practical work during a total of 10 days are obligatory.

DUE TO THE PANDEMIC THE COURSE WILL TAKE PLACE DIGITALLY VIA ZOOM

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa