Ny sökning
PVS0155

Animal Welfare and the UN Sustainable Development Goals

PVS0155 Animal Welfare and the UN Sustainable Development Goals, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-09-28

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVS0155 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%