Ny sökning
PVS0157

Animal locomotion- physiology, pathology, diagnostics and treatments

PVS0157 Animal locomotion- physiology, pathology, diagnostics and treatments, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-10-31

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

There will be one week of lectures and practical work and one week for the literature study.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi