Ny sökning
PVS0159

Camelid Reproduction and Reproductive Biotech

PVS0159 Camelid Reproduction and Reproductive Biotech, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-02-27

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is composed of teaching/group work (40 h) and self‐study
(approximately 20 h).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper