Ny sökning
PVS0161

Genomic analyses with emphasis on single-step

PVS0161 Genomic analyses with emphasis on single-step, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-03-19

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Each participant should bring a laptop with installed remote computing software (putty, SSH secure shell, MobaXterm or similar). Number of participant will be limited to 30 in order to ensure smooth run of their analysis during the exercises. Priority will be given to SLU students, then seniors, but if there will be interest can be offered to participants from other Nordic countries

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik