Ny sökning
PVS0162

Infection and Reproduction

PVS0162 Infection and Reproduction, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-11

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

 Organised within the Cells for Life Infrastructure. Participation through  video-link or studies from distance are not possible, since this is a laboration‐intensive course. 

For application: https://www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper