Ny sökning
PVS0162

Infection and Reproduction

PVS0162 Infection and Reproduction, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-11

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: PVS0162 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%