Ny sökning
PVS0164

Reproductive biotechnologies, genomics, and production disorders of sheep and goats 

PVS0164 Reproductive biotechnologies, genomics, and production disorders of sheep and goats , 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-16

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

 The course is composed of teaching/group work (40 h) and self‐study  (approximately 20 h). 

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper