Ny sökning
PVS0165

Exercise physiology and rehabilitation for performance and injury prevention

PVS0165 Exercise physiology and rehabilitation for performance and injury prevention, 7,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-11-07

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will be given in cooperation with the master course "Exercise physiology and rehabilitation for performance and injury prevention, BI1358 15 credits".

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi