Ny sökning
PVS0166

Equitation science

PVS0166 Equitation science, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-08

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is an online event held 14-15 June, 16-17 Spetember and 11-12 October 2021. Participation during the Zoom meetings is obligatory to promote active learning and engage participants in discussions and cooperation. Pre- and post-assignments for students are obligatory and supervision/guidance will be provided by the main teachers of the course.

For more information, please contact the course organiser:
Dr Elke Hartmann
E-mail: elke.hartmann@slu.se
Phone: +46 76 832 49 00

For application: www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa