Ny sökning
PVS0167

Quantitative microbial risk assessment

PVS0167 Quantitative microbial risk assessment, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-13

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: PVS0167 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%