Ny sökning
PVS0168

In vitro toxicology, effect-based methods and toxicological modelling

PVS0168 In vitro toxicology, effect-based methods and toxicological modelling, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-10-21

Ämnen

Biomedicinsk vetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Maximum number of participants: 10

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap