Ny sökning
PVS0169

Introduction to mechanics of soft materials

PVS0169 Introduction to mechanics of soft materials, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-09-27

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kursfakta

Ämne: Livsmedelsvetenskap Veterinärmedicin
Kurskod: PVS0169 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 15%