Ny sökning
PVS0170

Biology of lactation in dairy systems with cow and calf contact

PVS0170 Biology of lactation in dairy systems with cow and calf contact, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-26

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVS0170 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 55%