Ny sökning
PVS0171

Digital tools and objective methods for motion research in animals

PVS0171 Digital tools and objective methods for motion research in animals, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-01-13

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVS0171 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%