Ny sökning
PVS0172

Multilevel Modelling

PVS0172 Multilevel Modelling, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-23

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

To facilitate participation from other SLU sites this course is built up in three modules where two can be done anywhere. However, the second module consists of three days of supervised teaching placed on campus Ultuna. Due to the interactive nature of the tutored exercises as well as relatively heavy content these parts are not suitable for distant learning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper