Ny sökning
PVS0172

Multilevel Modelling

PVS0172 Multilevel Modelling, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-23

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: PVS0172 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%