Ny sökning
PVS0173

SustAinimal Academy Summer School: Different perspectives on animal production in Sustainable Food Systems

PVS0173 SustAinimal Academy Summer School: Different perspectives on animal production in Sustainable Food Systems, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-24

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will be given as the SustAinimal Academy summer school during 22-26 of August, 2022.

The faculty on this course will be composed of the Scientific Advisory board
of SustAinimal as well as expert researchers from within SustAinimal. Participation in the SustAinimal consortium meeting on 23rd of August 2022 is an important part of the course.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik