Ny sökning
PVS0173

SustAinimal Academy Summer School: Different perspectives on animal production in Sustainable Food Systems

PVS0173 SustAinimal Academy Summer School: Different perspectives on animal production in Sustainable Food Systems, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-24

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVS0173 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%