Ny sökning
SG0215

Praktiskt skogsbruk

Kursen omfattar de sex ämnesområdena botanik, markvetenskap, skogsskötsel, skogsteknologi, virkeslära samt geografiska informationssystem (GIT). Dessa varvas och integreras i kursen. För att erhålla praktisk erfarenhet, gemensamma referenser och individuella färdigheter bygger undervisningen och övningarna till stor del på lärarledda fältövningar, exkursioner, projektarbeten, muntliga presentationer i fält, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält. Godkända resultat vid dessa moment är obligatoriskt för att bli godkänd.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0215-40011 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0215

Läsåret 2019/2020

Praktiskt skogsbruk (SG0215-40031)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Praktiskt skogsbruk (SG0215-40147)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier presenteras i Canvas.

Litteraturlista

  1. Litteraturlista (finns även i Canvas) [Litteraturlista (finns även i Canvas)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0215/40011.2021/Litteraturlista_2021-02-18.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0215 Anmälningskod: SLU-40011 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100%