Ny sökning
SG0248

Skogliga ekonomiska analyser

Information från kursledaren

The aim of the course is to provide the student with knowledge and skills in economic analysis of sustainable use and sustainable management of forest resources. The course focuses on optimization and analysis of forest management and harvesting plans, valuation of forest properties and monitoring of economic results of a forestry company. The course also covers taxation and realization taxation on the transfer of real estate.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0248-20031 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0248

Läsåret 2021/2022

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-M2031)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20024)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20010)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

SG0248 Skogliga ekonomiska analyser, 15,0 Hp

Forest Economics Analyses

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomisk och financiell analys 7,5 0202
Skogsvärdering och beskattning 4,5 0203
Redovisning 3,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Betygskriterier

Course grades: 5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail

Information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Litteraturlista

  1. Blädningsbruk Författare: Lars Lundqvist, Jonas Cedergren & Lars Eliasson [Blädningsbruk ] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0229/20057.1819/Bladningsbruk_2014.pdf) Kommentar: Skogsskötselserien nr 11, Skogsstyrelsen.
  2. Decision methods for Forest Resource Management Författare: Joseph Buongiorno, J. Keith Gilless Joseph Buongiorno, J. Keith Gilless ISBN: 978-0121413606 Kommentar: A textbook. Can be borrowed from the Library
  3. Decision Theory - A brief introduction Författare: Sven Ove Hansson [Decision Theory - A brief introduction ] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0229/20057.1819/Decision_theory_A_brief_Introduction.pdf) Kommentar: Chapters 1-5 in this document could be helpful.
  4. Forest Resource Economics and Finance Författare: W. David Klemperer ISBN: 978-0070351226 Kommentar: A textbook. Can be borrowed from the Library
  5. Optimising algorithms for forest planning Författare: Ian Frakes and Adrian L. Bugg [Optimising algorithms for forest planning ] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0229/20057.1819/Optimising_algorithms.pdf) Kommentar: Review paper about optimization using Excel as well as more sofiscated LP models
  6. Skogsskötselns ekonomi Författare: Hans Ekvall, Göran Bostedt [Skogsskötselns ekonomi ] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0229/20057.1819/Ekvall_and_Bostedt_(2009)_Skogsskotselns_ekonomi.pdf) Kommentar: Skogsskötselserien nr 18, Skogsstyrelsen. For selfreading and review during weeks 50-51.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0248 Anmälningskod: SLU-20031 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%