Ny sökning
SG0277

Globala skogar och beslut om markanvändning

Skogs- och markanvändningsändringar drivs globalt av ökat marknadsvärde för virke, jordbruksgrödor och mineraler. Konsekvenserna av dessa förändringar påverkar ekosystemen avseende biologisk mångfald, samt försörjning av mat, vatten och skydd för miljarder människor, särskilt utsatta samhällen. Denna kurs är utformad för att erbjuda möjligheter att utforska olika intressentperspektiv när de formulerar, förespråkar, delar och genomför strategiska beslut om skog och markanvändning med fokus på den globala södern men också med inslag av europeiska exempel. Studenterna kommer att analysera komplexa frågeställningar i direkt kontakt med vetenskapliga experter samt representanter från multilaterala/bilaterala organisationer, regeringar, tankesmedjor, skogsindustrier, forum för markrätt, media, konstnärer samt civil samhället. Kursen utforskar möjliga sätt att stärka partnerskap för att uppnå lösningar som är rättvisa (t.ex. med hänsyn till etnicitet, kön och social integration) och etiska avvägningar på lång sikt, i linje med Agenda 2030. I denna kurs kommer studenterna att arbeta med litteraturgenomgång, fältbaserade jämförande fallstudier som analyser akuta problem såsom kollektiva skogs- och markbesittningsrättigheter, restaureringar eller "mark stölder".

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0277-20113 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0277

Läsåret 2023/2024

Globala skogar och beslut om markanvändning (SG0277-20097)

2023-12-01 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Grading will be based on the student's achievement of the following learning outcomes:

1. critically analyze the key drivers, including agents and structures, for forest land-use change
2. demonstrate the ability to holistically compare forest and land-use case studies in Global South and Europe
3. demonstrate knowledge about multi-stakeholders and their strategic land-use decisions
4. creatively use relevant communication tools/mediums to convey complex cases
5. demonstrate integrity and ethics in analyzing contested land-use issues, and
6. apply case study qualitative methodology to investigate the field-based scenarios.

The final grade depends on how well a student can demonstrate that s/he has met all learning outcomes:

5: awarded if students clearly met all outcomes, displayed a deep knowledge of the base contents (from lectures and readings), had original and creative thinking, ability to generate their own interpretations, being active participants in seminars and debates.

4: all outcomes achieved well and effectively

3: outcomes achieved satisfactorily, or where the evidence is strong for some outcomes, weaker but acceptable for others

U: (missed) failed all or some of the outcomes

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0277 Anmälningskod: SLU-20113 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%