Ny sökning
SH0146

Skoglig produktion och miljö

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för SH0146

Läsåret 2020/2021

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40001) 2021-03-24 - 2021-06-13

Läsåret 2019/2020

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40021) 2020-03-25 - 2020-06-14

Läsåret 2018/2019

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40048) 2019-03-26 - 2019-06-14

Läsåret 2017/2018

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40061) 2018-03-21 - 2018-06-10

Läsåret 2016/2017

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40114) 2017-03-22 - 2017-06-11

Läsåret 2015/2016

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40048) 2016-03-21 - 2016-06-10

SH0146 Skoglig produktion och miljö, 15,0 Hp

Forestry production and environment

Kursplan fastställd

2014-12-16

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekologi 2 7,50 1002
Virkesmätning och aptering 3,00 1003
Skogsuppskattning 4,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

-Områdesbehörighet A14 samt
-Skoglig grundutbildning och
-Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader

Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs
- kunna beskriva hur mätning och redovisning av olika sortiment i skogsbruket går till samt vilken teknik och organisation som finns för detta,
- förstå uppbyggnaden av virkesprislistor samt kunna utföra aptering,
- beroende på användning och noggrannhetskrav, samt objektets storlek och egenskaper, kunna välja metod för och utföra insamling och bearbetning av skoliga data på bestånds- eller landskapsnivå,
- kunna utföra kvalificerad avverkningsplanering på objektsnivå inklusive kostnads- och intäktsberäkningar
- redogöra för olika ekosystem med tonvikt på boreala skogar och deras dynamic,
- identifiera och redogöra för arter i skogsekosystem.

Innehåll

Denna kurs bygger vidare på många av de teorier som beskrivits i tidigare kurser i programmet. Bl.a. används tidigare inhämtade kunskaper i skogsteknik och skogsbiologi för att skapa mer detaljerade avverkningsplaner. Även kunskaper i statistik tillämpas här praktiskt i fält för att skapa objektsbeskrivningar för skogsbestånd. I skogsbiologidelen fortsätter beskrivningar av olika skogsekosystem med särskilt fokus på boreala skogar och artkunskap. Kunskaperna tillämpas exemplevis praktiskt i ståndortsbonietring. Förutom föreläsningar innehåller kursen resor för att belysa de skilda förutsättningarna för skogsbruk i Sveriges olika landsdelar samt en hög grad av färdighesträning med ett stort antal obligatoriska praktiska övningar i fält.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
-Obligatoriska resor med övernattningar kan förekomma. En viss kostnad per
övernattningstillfälle kommer att tas ut av student.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0146 Anmälningskod: SLU-40010 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%