Ny sökning
TD0012

Hortikulturell Praktikkurs

Hortikulturella praktikkursen riktar sig till dig som vill få praktisk erfarenhet av arbete inom den gröna sektorn. Detta uppnås genom nio veckor arbetsplatsförlagd praktik, kombinerat med uppföljning i form av skriftlig och muntlig redovisning av dina erfarenheter.

Du etablerar själv kontakt med lämplig praktikplats, som godkänns av kursledaren. Det kan vara ett producerande företag (odling), en visningsträdgård, ett rådgivningsföretag, ett leverantörsföretag eller ett företag som hanterar de färdiga produkterna. Under de nio veckorna av arbetsplatsförlagd praktik studerar du arbetsplatsens verksamhet och organisation samtidigt som du deltar i arbetet.

Hortikulturella praktikkursen utgör ett komplement till dina teoretiska studier, och leder inte sällan till att du får en ingång till arbetsmarknaden.

Information från kursledaren

Anvisningar för praktiken

Syftet med praktiken är att studenten ska få praktisk erfarenhet av arbete inom den gröna sektorn och kunna reflektera över och planera vanligt förekommande arbetsuppgifter, samt få en förståelse för och reflektera över hur bakomliggande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget. Kursen genomförs genom nio (9) veckors praktik på en arbetsplats, kopplat till skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter. Hela praktiken ska genomföras på samma arbetsplats. Praktikplatsen ska vara en riktig arbetsplats, d.v.s. det behöver finnas tillgång till personalutrymmen etc. Du ska följa samma arbetstider som övriga anställda på arbetsplatsen, och ansvarar själv för att praktikperioden blir nio veckor. Då kursperioden är 10 veckor finns det utrymme för en veckas skrivarbete/förberedelse av presentation (under sommarperiodens 12 veckor finns även utrymme för två veckors semester). Du bestämmer själv när under perioden du gör detta.

Genomförande

Inför praktiken

Kontakta gärna kursansvarig en tid före kursstart för att diskutera val av lämplig praktikplats. Fyll i uppgifter om praktikplatsen på avsedd blankett (finns på kursens Canvas-sida) och skicka in till kursansvarig. Detta kan göras i samband med kursintroduktionen. Lämna in en tidsplan på praktikens nio veckor, där det klart och tydligt framgår när den börjar och slutar samt eventuella avbrott för semester etc. Skriv gärna också när olika moment inom företaget kommer att utföras under praktikperioden om det är möjligt och dina förväntade arbetsuppgifter. Observera att första dagen på kursen är det obligatorisk kursintroduktion på Alnarp. Det är ingen självregistrering på Hortikulturella praktikkursen, utan kursansvarig registrerar de studenter som ska gå kursen.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TD0012

Läsåret 2023/2024

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-50087)

2024-06-03 - 2024-09-01

Läsåret 2023/2024

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-40103)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-30233)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-20129)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-10280)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-50088)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-40143)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-30271)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-20162)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-10312)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-50060)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-40053)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-30125)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-20057)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-10128)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-50050)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-40053)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-30141)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-20074)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-10148)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kurslitteratur bestäms i samråd mellan kursansvarig och student

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0012 Anmälningskod: SLU-30010 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%