Ny sökning
TE0014

Avfallshantering

Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av hushållsavfall samt om hur resurserna i avfallet väl kan utnyttjas genom förbränning, kompostering, biogasrötning och deponering. Systemens funktion och påverkan på miljö och resurser behandlas.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Avfallshantering, 5 hp

Vi hälsar er välkomna till kursen i Avfallshantering. I år kommer vi förhoppningsvis att kunna ha de flesta föreläsningar på campus, om inte några ändringar i rekommendationerna sker. Några föreläsningar kommer att ske online via zoom och .

Vi startar fredagen den 4 nov kl 8:30 på campus (info om sal kommer inom kort). Vid detta tillfälle kommer allmän kursinformation ges. Nedan sammanfattas också några av de viktigare punkterna:

  • Undervisning: Kursen omfattar 18 föreläsningar, en obligatorisk datorövning och några räkneövningar samt en studieresa till VafabMiljö i Västerås (https://vafabmiljo.se/ ).
  • Tider och lokaler: Schemat finns att tillgå på kurshemsidan.
  • Kurslitteratur: Kan ses i schemat, finns på kurshemsidan och kommer vara tillgänglig på Canvas.
  • Lärare: Ansvariga för kursen är Cecilia Lalander från Institutionen för energi och teknik. Cecilia nås på telefon 018-67 3816 eller e-post cecilia.lalander@slu.se.
  • Examination: För godkänd kurs krävs godkändt på tentan, godkänd inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Betygskriterier: Betygsskala 5/4/3/U. Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterierna som finns att tillgå på kurshemsidan.
  • Kurshemsida: Schema och annan information om kursen hittar du på kurshemsidan.
  • Canvas: Relevant kursmaterial kommer att finnas tillgänglig på Canvas. Ni har fått en inbjudan till kurses Canvassida.

Gå in på SLU:s studentwebb student (https://www.student.ladok.se/ och registrera dig på kursen innan kursstart. Välkommen att höra av dig om du undrar något!

Varmt välkommen till kursstarten!

Cecilia Lalander

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TE0014-20101 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TE0014

Läsåret 2023/2024

Avfallshantering (TE0014-20189)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Avfallshantering (TE0014-20042)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Avfallshantering (TE0014-20140)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Avfallshantering (TE0014-20061)

2019-11-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Avfallshantering (TE0014-20072)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Avfallshantering (TE0014-20105)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Avfallshantering (TE0014-20043)

2016-10-24 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Avfallshantering (TE0014-20115)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Avfallshantering (TE0014-20054)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Avfallshantering (TE0014-20036)

2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Avfallshantering (TE0014-20042)

2012-10-29 - 2013-01-13

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier TE0014

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för samhällets hantering av avfall samt om hur resurserna i avfall kan nyttiggöras på bästa sätt samtidigt som dess negativa miljöpåverkan minimeras.
För godkänt betyg ska studenten kunna:
1a) redogöra för definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och deponering); samt, b) kunna jämföra dessa med avseende på miljö, hälsa och resurser.
2) beräkna utbyte och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesser.

Mål 1a

Mål 1b

Mål 2

Mål 1b-2

5

Studenten redogör i mycket stor detalj, med egna ord på ett koncist vis definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför, kategoriserar och relaterar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna, konstraterar de olika processerna emot varandra och motiverar val av process.

4

Studenten redogör i detalj med egna ord definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför och kategoriserar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och konstraterar de olika processerna emot varandra .

3

Studenten redogör i stora drag definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför i stora drag olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurs.

Studenten utför grundläggande beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna.

Studenten presenterar beräkningar på utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och jämförelser i dessa behandlingsprocesser med avseende på miljö och resurs.

U

Litteraturlista

  1. Biological_waste_treatment_in_Europe [Biological_waste_treatment_in_Europe] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Biological_waste_treatment_in_Europe.pdf)1) Haug_-Kapitel 6 [Haug-Kapitel 6] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F05._Haug_-_Kapitel_6.pdf)1) Richard_et_al_2002_compost [Richard_et_al_2002_compost] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F05._Richard_et_al_2002_compost.pdf)1) Haug-Forkortningar [Haug-Forkortningar] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F06._Haug_-_Forkortningar.pdf)1) Haug-Kapitel 7 [Haug-Kapitel 7] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F06._Haug_-_Kapitel_7.pdf)1) Haug-Kapitel 8 [Haug-Kapitel 8] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F06._Haug_-_Kapitel_8.pdf)1) Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management [Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F11._Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management.pdf)1) Bad_Bug_Book-Handbook_of_Foodborne_Pathogenic_Microorganisms [Bad_Bug_Book-_Handbook_of_Foodborne_Pathogenic_Microorganisms] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F13._Bad_Bug_Book_-_Handbook_of_Foodborne_Pathogenic_Microorganisms_and_Natural_Toxins.pdf)1) Sources_of_Pathogenic_Microorganisms_and_Their_Fate_during_Land_Application_of_Wastes._Gerba [Sources_of_Pathogenic_Microorganisms_and_Their_Fate_during_Land_Application_of_Wastes.Gerba] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F13._Sources_of_Pathogenic_Microorganisms_and_Their_Fate_during_Land_Application_of_Wastes._Gerba_(2007).pdf)1) Biosecurity_and_arable_use_of_manure_and_biowaste–_treatment_alternatives.Albihn [Biosecurity_and_arable_use_of_manure_and_biowaste–_treatment_alternatives._Albihn] (<https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F14.Biosecurity_and_arable_use_of_manure_and_biowaste–_treatment_alternatives.Albihn(2007).pdf>)1) Sanitation_and_Hygiene_in_Manure_Management._Vinneras_B [Sanitation_and_Hygiene_in_Manure_Management._Vinneras_B] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F15_Sanitation_and_Hygiene_in_Manure_Management._Vinneras_B._(2013).pdf)1) Etappmål [Etappmål] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Etappmal_avfall.pdf)1) Composition_of_urine,_faeces,_greywater_and_biowaste [Composition_of_urine,_faeces,greywater_and_biowaste] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F16._Composition_of_urine,_faeces,_greywater_and_biowaste.pdf)1) Guiterrez_et_al_2014_odour_in_composting [Guiterrez_et_al_2014_odour_in_composting] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F18._Guiterrez_et_al_2014_odour_in_composting.pdf)1) Haug-Kapitel_18_Odour [Haug-Kapitel_18_Odour] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F18._Haug_-_Kapitel_18_Odour.pdf)1) Schnürer and Javis (2018) Microbiology of the biogas process [Schnürer and Javis (2018) Microbiology of the biogas process] (https://www.researchgate.net/publication/327388476_Microbiology_of_the_biogas_process)1) Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review [Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20101.2122/Gold_et_al._-_2018_-_Decomposition_of_biowaste_macronutrients,_microbes.pdf)1) Att sprida organiska gödselmedel [Att sprida organiska gödselmedel] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20101.2122/Jordbruksverket_2021_Att_sprida_organiska_godselmedel.pdf)1) Nationell avfallsplan [Nationell avfallsplan] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20101.2122/Nationell_avfallsplan_2018-2023.pdf)1) Etappmål giftfria kretslopp [Etappmål giftfria kretslopp] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Etappmal_giftfria_kretslopp.pdf)1) Urban_solid_waste_management_in_low-income_countries_of_Asia [Urban_solid_waste_management_in_low-income_countries_of_Asia] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Urban_solid_waste_management_in_low-income_countries_of_Asia._Zurburgg_(2002).pdf)1) cornell_composting [cornell_composting] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F03._cornell_composting.pdf)1) Beck-Friis_2003_Composting_of_Source-Separated_household_organics_at_different_oxygen_levels [Beck-Friis_2003_Composting_of_Source-Separated_household_organics_at_different_oxygen_levels] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F04._Beck-Friis_2003_Composting_of_Source-Separated_household_organics_at_different_oxygen_levels_gaining_an_understanding_of_the_emission_dynamics.pdf)1) Haug-Kapitel_10 [Haug-Kapitel_10] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F04._Haug_-_Kapitel_10.pdf)1) Epstein_1997_The_Science_of_Composting_Chapter_5 [Epstein_1997_The_Science_of_Composting_Chapter_5] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F04__Epstein_1997_The_Science_of_Composting_Chapter_5.pdf)1) Haug-Kapitel3 [Haug-_Kapitel3] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F05,_F06._Haug_-_Kapitel_3.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi
Kurskod: TE0014 Anmälningskod: SLU-20101 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%