Ny sökning
TE0017

Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av kartor, och tar bl.a. upp GIS i ett systemperspektiv, spatiala datamodeller, geodesi, geografiska karttjänster och produkter, satellitbaserad positionering, fjärranalys, kartografi och kartproduktion, samt automatiserade tillämpningar och geografisk analys.


Undervisningen utgörs av föreläsningar, interaktiva case-baserade moment där GIS-projekt analyseras (närvaro kan vara obligatorisk), samt problemorienterade datorövningar. Datorövningarna genomförs i form av webbaserade utbildningsmoduler, där obligatoriska och valbara övningar kombineras så att de täcker delmoment från datafångst till geografisk analys och design av traditionella såväl som webbaserade kartor.


Kursvärdering

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) An Introduction to Geographical Information Systems

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9780273722595/an-introduction-to-geographical-information-systems/
**Author: **Heywood, Ian
**ISBN: **9780273722595
**Comment: **Lecture textbook. 864 SEK at Bokus.com.

2) Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar

Link:https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-miljo/geovetenskap/geografisk-informationsbehandling/
**Author: **Lars Harrie (editor)
**ISBN: **9789144088778
**Comment: **Alternative lecture textbook in Swedish. 365 kr på Studentlitteratur.

  1. Getting to know ArcGIS Desktop

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589484283/getting-to-know-arcgis/
**Author: **Law M, Collins A
**ISBN: **9781589483828
**Comment: **Optional training literature. 783 SEK på Bokus.

  1. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589482944/esri-guide-to-gis-analysis-volume-1/
**Author: **Mitchell A.
**ISBN: **9781879102064
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 241 kr på Bokus.com.

5) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589486089/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-2/
**Author: **Andy Mitchell
**ISBN: **2004400242
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 583 kr på Bokus.com.

  1. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589483057/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-3/
**Author: **Mitchell A.
**ISBN: **9781589483057
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 685 kr på Bokus.com.

  1. Cartography - Visualization of Spatial Data

**Link: **https://www.bokus.com/b/9780273722793.html?pt=search_result&search_term=Kraak
**Author: **Kraak M-J, Ormeling F
**ISBN: **9780273722793
**Comment: **Optional inspiration for the finalization of project presentation. 678 SEK at Bokus.com.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronom mark och växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknik Teknologi
Kurskod: TE0017 Anmälningskod: SLU-20174 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%