Ny sökning
TE0019

Geografiska informationssystem

Välkomna till höstens GIS-kurs TE0019 Geografiska Informationssystem

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av kartor och tar bl.a. upp kartografi, geodesi, spatial analys, spatial modellering, databashantering, internationella kartbas-standarder och internationell GIS-lagstiftning.

Undervisningen är internationellt webbaserad, där geografiska informationssystem lärs ut med hjälp av problembaserade datorövningar, s.k. webb-kurser. Kursen kombinerar obligatoriska övningar med möjligheten att välja till webb-kurser efter personligt intresse. Webb-kurserna väljs så att de täcker delmoment från datafångst till geografisk analys och design av traditionella såväl som webbaserade kartor. Varje övning examineras på webben, där det resulterande examensbeviset är internationellt gångbart.

Se vidare i TE0019 Canvas-rum angående vårt utbud av webb-kurser, samt hur dessa kan kombineras för examination på olika nivåer.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för TE0019

Läsåret 2020/2021

Geografiska informationssystem (TE0019-20143) 2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Geografiska informationssystem (TE0019-20095) 2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Geografiska informationssystem (TE0019-20075) 2018-12-07 - 2019-01-20

TE0019 Geografiska informationssystem, 7,5 Hp

Geographic Information Systems

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 4,00 1002
Övningar 3,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet

Mål

Kursen avser att ge en introduktion till geografiska informationssystem där samhällsrelevans och systemintegration står i fokus.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva grundläggande principer för GIS.
- Tillämpa GIS i standardmässig programvara.
- Planera och implementera GIS-projekt inom adekvata tillämpningsområden.
- Kritiskt söka och kvantifiera felkällor i GIS.

Innehåll

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av kartor, och tar bl.a. upp GIS i ett systemperspektiv, spatiala datamodeller, geodesi, geografiska karttjänster och produkter, satellitbaserad positionering, fjärranalys, samt kartografi och kartproduktion.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, interaktiva case-baserade moment där GIS-projekt analyseras (närvaro kan vara obligatorisk), samt problemorienterade datorövningar. Datorövningarna genomförs i form av webbaserade utbildningsmoduler, där obligatoriska och valbara övningar kombineras så att de täcker delmoment från datafångst till geografisk analys och design av traditionella såväl som webbaserade kartor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker med skriftlig tentamen samt redovisning av genomförda datorövningar.
För godkänd kurs krävs
- godkänd skriftlig examen
- godkänd redovisning av problembaserade datorövningar, samt
- godkänt deltagande vid obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TE0015

Kriterier

Betyg

1. Övningar *

2. Skriftlig tentamen

5

Samtliga övningar i kategori A, B och C tillsammans med fem (5) övningar fritt valda ur kategori D godkända.
Deadline för färdiga/godkända övningar: Söndag 23:e January 2022

Minst 88 % poäng av totalt möjliga (44/50)

4

Samtliga övningar i kategori A och B tillsammans med tre (3) övningar fritt valda ur kategori D godkända.
Deadline för färdiga/godkända övningar: Söndag 23:e January 2022

Minst 66 % poäng av totalt möjliga (33/50)

3

Samtliga övningar i kategori A godkända tillsammans med en (1) övning fritt vald ur kategori D godkända.
Ingen deadline.

Minst 44 % poäng av totalt möjliga (22/50)

* Listor över kategoriserade övningar tillsammans med information om hur man utför övningarna finns i kursens CANVAS-rum

Kombination av (lägsta) betygsnivå för kriterier

Kursens slutbetyg

1. Övningar

2. Skriftlig tentamen

Mycket väl godkänd (5)

5

5

Väl godkänd (4)

4

4

Väl godkänd (4)

3 eller 4

5

Väl godkänd (4)

5

3 eller 4

Godkänd (3):

3

3 eller 4

Godkänd (3):

3 eller 4 3
1) Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar
Författare: Lars Harrie (redaktör)
ISBN: 9789144088778
Kommentar: Ordinarie lärobok. 399 kr på Studentlitteratur.
2) Geografiska Informationssystem - tillämpningsexempel.
Författare: Lennart Olsson
ISBN: 9789154059034
Kommentar: Frivillig inspiration för kursens projektdel. 175 SEK på Adlibris.
3) Getting to know ArcGIS Desktop
Författare: Law M, Collins A
ISBN: 9781589483828
Kommentar: Frivillig e-övningsbok. 769 SEK på Bokus.
4) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships
Författare: Mitchell A.
ISBN: 9781879102064
Kommentar: Frivillig inspiration för kursens projektdel. 199 kr på Bokus.com.
5) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics
Författare: Andy Mitchell
ISBN: 2004400242
Kommentar: Frivillig inspiration till kursens projektdel. 393 kr på Bokus.com.
6) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction
Författare: Mitchell A.
ISBN: 9781589483057
Kommentar: Frivillig inspiration till kursens projektdel. 659 kr på Bokus.com.
7) Cartography - Visualization of Spatial Data
Författare: Kraak M-J, Ormeling F
ISBN: 9780273722793
Kommentar: Frivillig inspiration för kartdesign och presentation. 929 SEK at Bokus.com.
8) Geographic Information Science and Systems
Författare: Longley et. al
ISBN: 978-1118676950
Kommentar: Alternative english textbook. From 26 USD at Amazon.com.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0019 Anmälningskod: SLU-20104 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%