Ny sökning
TN0254

Byggnadskonstruktion A

Kursen tar upp de olika administrativa steg, som ingår i genomförandet av ett byggprojekt, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skissarbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och övriga bygghandlingar. Vidare ingår studier av vanligen förekommande byggnadsmaterials egenskaper och användningsområden samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag eller landsbygdsföretag. Olika datorberäkningsmetoder, som används i byggprocessen gås igenom. Kursen innehåller också ett projektarbete där kursinnehållet tillämpas genom att en byggnad eller anläggning planeras.

Zoom-länk till kursstart


Hej!

Kursstart är på måndag (30/8) kl 13:15 via Zoom. Om du inte hört av dig eller registrerat dig på kursen ännu så finns adressen till Zoom-mötet nedan. Om du får problem att ansluta till mötet finns jag på mailadress: Knut-Hakan.Jeppsson@slu.se

Mvh/Knut-Håkan

Meeting URL:

https://slu-se.zoom.us/j/63367827097

Meeting ID:

633 6782 7097

Passcode:

674545

Info inför kursstart

20210824

Hej!

Som jag informerat om tidigare är planen att genomföra kursen i lokal på Alnarp. Tyvärr har jag inte fått tag på alla föreläsare efter semestern ännu, så eventuellt är det någon som vill hålla undervisningen digitalt. Kursstarten och genomgången av övningen 'Bygg en bro' på måndag, 30/8, kommer att vara digital via zoom. Jag återkommer med länk till zoom-mötet här och på Canvas-sidan. Övriga dagar under första veckan kommer att vara i lokalen 'Grodden' som ligger på andra våningen i huset 'Agricum'. Förhoppningsvis kommer även resterande veckor av kursen kunna genomföras i lokal.

På Canvas-sidan har jag lagt ut betygskriterierna. Läs gärna igenom och kom med synpunkter på måndag så kan vi diskutera om något bör ändras.

Med vänlig hälsning

Knut-Håkan

2021-07-09

Hej!

Välkommen till kursen Byggnadskonstruktion A, TN0254

Förhoppningen är att kursen kan genomföras i lokal på Campus Alnarp detta året. Som du ser i det preliminära schemat har jag lokal bokad för samtliga moment utom för kursstarten måndagen den 30 augusti. Om riktlinjerna angående COVID-19 hindrar att vi genomför kursen på sal kan vi genomföra den som hösten 2020, dvs där föreläsningarna/räkneövningarna v 35 och veckorna 39-41 samt CAD-undervisningen v 37 genomförs i sal och övriga föreläsningar samt redovisning blir digitalt. Förhoppningsvis kan även den inledande bro-övningen och studiebesöken genomföras som planerat. Om det krävs pga. nya restriktioner kan hela kursen genomföras digitalt.

Kursen startar måndagen den 30 augusti klockan 13:15 via Zoom med en introduktion där vi bl a går igenom och diskuterar kursinnehåll, schema och betygskriterier. Viktigt att du kontaktar mig innan kursstart så att jag kan skicka uppkopplingslänken till dig.

Canvas kommer att användas som kurshemsida. På Canvas hittar du meddelanden, litteratur åhörarkopior mm under kursens gång. Efter att du registrerat dig för kursen så kommer du att få tillgång till kurshemsidan. Länk till Canvas hittar du på studentwebbens startsida https://student.slu.se/

Via studentwebbens startsida kan du registrera dig på din kurs i ”Ladok student”. Registreringen är öppen fr.o.m. en vecka före kursstartsdatum t.o.m. kursstartsdatum. Vid frågor, kontakta Helpdesk på Utbildningscentrum (UC-helpdesk@slu.se). Utbildningscentrum är markerat med nr 14 på kartan. Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00.

Aktuellt schema meddelas vid kursstart och uppdateras och kommer att finnas som pdf-fil på kurshemsidan (både Slunik och Canvas). OBS: Det digitala schema som finns tillgängligt bygger på lokalbokningen och är inte uppdaterat.

Länken https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/ är till en sida som kort beskriver Campus Alnarp. Där finns bl a en karta över området. Föreläsningarna kommer att vara i Agricum (3) och i Slottet (10) samt CAD-undervisningen i Alnarpsgården (1) där du även hittar Servicecenter i entrén på väg mot biblioteket. Utbildningscentrum ligger i Tornhuset (14). Själv sitter jag i Vegetum (16).

Katarina Lantz är kursadministratör för kursen och kan hjälpa dig med administrativa och praktiska frågor, 040-415108, e-mail: katarina.lantz@slu.se

Om du har några frågor om kursen innan kursstart kan du kontakta mig, Knut-Håkan Jeppsson, tel: 040-415484, e-mail: knut-hakan.jeppsson@slu.se. Jag har semester till den 16.e augusti men svarar på mail då och då från 9.e augusti.

Ha en fortsatt bra sommar!

Med vänlig hälsning

Knut-Håkan

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för TN0254

Läsåret 2020/2021

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10064) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10079) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10013) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10100) 2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10216) 2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10231) 2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10215) 2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10249) 2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2009/2010

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10144) 2009-08-31 - 2009-11-04

TN0254 Byggnadskonstruktion A, 15,0 Hp

Building Construction A

Kursplan fastställd

2007-12-13

Ämnen

Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 7,50 1002
Skriftlig tentamen 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska få kännedom om byggprocessens olika steg, byggnadsmaterial samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
-beskriva planeringsprocessen i samband med uppförandet av en byggnad eller anläggning med anknytning till lantbruket,
-tillämpa de grundläggande momenten i planerings¬processen, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skiss¬arbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och handlingar,
-beskriva och värdera olika byggnadsmaterial och byggsystem med hänsyn till de påkänningar (mekaniska och fysikaliska) som förekommer i lokaler inom lantbruket.,
-beskriva och förklara konstruktionsmetoder som tillämpas i husbyggnads- och anläggningstekniken,
-dimensionera enkla byggnadskonstruktioner såsom stång, pelare och balk samt system av dessa ,
-använda enkla beräkningsmetoder som används vid datoranalys,
-presentera byggprojekt.

Innehåll

Kursen bygger främst på föreläsningar, räkneövningar och studiebesök. I kursen ingår ett projektarbete, ett antal mindre inlämningsuppgifter samt laborationer. Kursen ges på helfart.

Kursen innehåller följande huvudmoment:
-byggnadsmateriallära, speciellt trä, betong och byggstål,
-byggnadstyper och byggnadssystem,
-lastanalys - yttre laster och krafter,
-byggnadskonstruktionsteknik - bärverk, byggnadsstatik,
-dimensioneringsförfarande enligt BKR och JBR,
-byggprocessen samt gången i planeringsarbetet,
-projektarbete - planering av byggnad eller anläggning.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd

TN0254, Byggnadskonstruktion A

Kursmål
Syftet med kursen är att den studerande ska få kännedom om byggprocessens olika steg, byggnadsmaterial samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 1. beskriva planeringsprocessen i samband med uppförandet av en byggnad eller anläggning med anknytning till lantbruket,
 2. tillämpa de grundläggande momenten i planeringsprocessen, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skissarbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och handlingar,
 3. beskriva och värdera olika byggnadsmaterial och byggsystem med hänsyn till de påkänningar (mekaniska och fysikaliska) som förekommer i lokaler inom lantbruket.,
 4. beskriva och förklara konstruktionsmetoder som tillämpas i husbyggnads- och anläggningstekniken,
 5. dimensionera enkla byggnadskonstruktioner såsom stång, pelare och balk samt system av dessa,
 6. använda enkla beräkningsmetoder som används vid datoranalys,
 7. presentera byggprojekt.

Betygskriterier för modulerna 'projektarbete' och 'skriftlig tentamen'

Typ av examination

Projektarbete

(Modul 'projektarbete')

Tentamen

(Modul 'skriftlig tentamen')

Examinerar kursmål nr

2-7

1, 3-6

Betyg 5

Studenten har visat mycket goda kunskaper om material, konstruktioner samt tillämpat dessa. Ritningar och teknisk beskrivning är mycket välgjorda

Minst 80% rätt på tentamen

Betyg 4

Studenten har visat goda kunskaper om material, konstruktioner samt tillämpat dessa. Ritningar och teknisk beskrivning är välgjorda

Minst 70% rätt på tentamen

Betyg 3

Studenter har visat grundläggande kunskap om material, konstruktioner samt tillämpat dessa.

Minst 60% rätt på tentamen

Betyg U

Ej inlämnat

Mindre än 60% rätt på tentamen

 • För betyg högre än 3 krävs att projektarbetet är inlämnat senast vid den tidpunkt som angivits i schemat och i instruktionen till projektarbete.
 • Inlämningsuppgifterna ska vara godkända för att erhålla betyg för modulen 'projektarbete'.

Betygstabell för slutbetyg

Projektarbete

Tentamen

Slutbetyg

Betyg

Betyg

5

5

4

5

5

5

4

4

5

3

4

3

4

3

5

4

4

3

3

3

3

U

Ej godkända inlämningsuppgifter, projektarbete eller tentamen

Inlämningsuppgifterna ska vara godkända för att erhålla betyg för modulen 'projektarbete' och för att erhålla slutbetyg på kursen.

Obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs närvaro vid samtliga obligatoriska moment

Obligatoriska moment är: Övningsuppgiften ”Bygg en bro”

Studiebesök träkonstruktion

Studiebesök stålkonstruktion

Studiebesök betongkonstruktion

Projektredovisningarna

1) Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning
Författare: Per Gunnar Bjurström; Kjell Nilvér
ISBN: 978-91-44-05755-2
Kommentar: Burström, P.G & Nilvér, K. (2018). Byggnadsmaterial – Tillverkning, egenskaper och användning. Lund: Studentlitteratur. (612 s).
2) Grundläggande byggnadskonstruktionslära
Författare: Christer Nilsson
Kommentar: Nilsson, C. (2018). Grundläggande byggnadskonstruktionslära. (Reviderat 2018). Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (44 s). (Kurshemsidan). Kommer att finnas på kurshemsidan
3) CAD Övningsbok
Författare: Anders Westin
Kommentar: Westin, A. (2014). CAD Övningsbok. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (130 s) Köps vid SLU Servicecenter i Alnarp
4) Övrig litteratur. Finns på webben, på kurshemsidan eller kommer att delas ut
Kommentar: Bergkvist, P. & Fröbel, J. (red.), (2013). Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier. (120 s). (Kurshemsidan, finns också tillgänglig: https://www.svenskttra.se/publikationer_start/publikationer/att-valja-tra [2019-06-24] ) Gullfiber (Isover). (1998). Isolerteori. Billesholm: Gullfiber AB (Saint-Gobain företag) (44 s) (Kurshemsidan) Hörndahl, T. (red.). (2011). Formel- och tabellsamling i lantbruksteknologi. Alnarp: SLU. (utdrag kring byggnadskonstruktion finns på kurshemsidan) Lantbrukets brandskyddskommitté. (2017). Flik 3. Byggnadstekniskt brandskydd. I: LBK-pärmen. Stockholm: Brandskyddsföreningen Sverige. (Kurshemsidan, finns också på https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/3.-byggnadstekniskt-brandskydd/ [2019-06-24]) Stencilmaterial – Hållfasthetslära, balkar, ramar, träkonstruktion, stålkonstruktion och betongkonstruktion (ca 125 s). (Delas ut) Stencilmaterial övrigt om ca 50 s. (Delas ut)
5) Referenslitteratur
Kommentar: Lista på referenslitteratur kommer att finnas på kurshemsidan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsentreprenör - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0254 Anmälningskod: SLU-10186 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%