Ny sökning
TN0288

Logistik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0288

Läsåret 2021/2022

Logistik (TN0288-40100)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Logistik (TN0288-40111)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Logistik (TN0288-40086)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Logistik (TN0288-40066)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Logistik (TN0288-40024)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Logistik (TN0288-40042)

2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Logistik (TN0288-40120)

2016-03-22 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Logistik (TN0288-40048)

2015-03-30 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Logistik (TN0288-40023)

2014-03-31 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Logistik (TN0288-40047)

2013-04-02 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Logistik (TN0288-40091)

2012-03-26 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Logistik (TN0288-40069)

2011-03-28 - 2011-06-03

Kursplan

TN0288 Logistik, 5,0 Hp

Logistics

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0401

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0288 Anmälningskod: SLU-40046 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%